Június

5. Megemlékezés a nemzeti összetartozás napjáról (rádiós műsor: MT + rajzpályázat)
Megemlékezés a nemzeti összetartozás napjáról a kollégiumban

7-14. Emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák

16. Utolsó tanítási nap
Kiköltözés a kollégiumból

19. Konzultációs nap a pótvizsgára készülőknek (az érintett szaktanárok a

vizsgakövetelményeket írásban kiadják a pótvizsgázóknak)

19-30. Középszintű szóbeli érettségi vizsgák

20. Tanévzáró ünnepély 10.00 órától

22. Iskolai beíratások
Tájékoztató a városi középiskolákban a kollégiumról

30. Éves értékelő értekezletA tanév rendje 2022/23

A 20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelet a 2021/22. tanév rendjéről tartalmaz minden fontos eseményt, ami az iskolákat és a kollégiumokat érinti. Az érettségi vizsgák rendjére, a témahetek időpontjaira, az országos mérések és a felvételi eljárás ütemezésére vonatkozó információk találhatók meg többek között a dokumentumban.


A 2022/23-as tanév programja

A  feltöltött dokumentum a gimnázium éves programját tartalmazza havi bontásban, elsősorban rendezvényeket diákjaink, szüleik és pedagógusaink számára. Programunk a járványhelyzet tükrében módosulhat.