Felhívás

Tisztelt Szülők és Diákok!

Nyári ügyelet: minden szerdán 9 -12 óra között az első emeleti titkárságon.

Telefonszám: 0696/576-470

 
Tájékoztató a tankönyvellátásról a 2014/2015-ös tanévre

 

Tájékoztató a tankönyvellátásról a 2014/2015-ös tanévre

  1. A)a kezdő évfolyamokra felvett tanulók szülei részére

Tisztelt Szülők!

Az emberi erőforrások minisztere 17/2014.(III. 12.) EMMI rendelete alapján felmérést kell készítenünk a tanulói tankönyvtámogatásról a 2014/2015-ös tanévre vonatkozóan.

A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló törvény 4.§ (2) bekezdése alapján normatív kedvezményre (ingyenes tankönyvre) jogosult az a tanuló, aki

a)         tartósan beteg (szakorvos igazolja),

b)         a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrumzavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd (szakértői bizottság szakvélemény)

c)         három- vagy többgyermekes családban él,(családi pótlék folyósításáról szóló igazolás)

d)        nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult, (a tanuló nevére érkező támogatás igazolása)

e)         rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül (az erről szóló határozat).

 

Az igények bejelentése a kezdő évfolyamokon az igénylőlap kitöltésével és benyújtásával tehető meg, legkésőbb a beiratkozásig.

 

Normatív kedvezmény igénylése esetén az igénylőlap benyújtásával egyidejűleg be kell nyújtani a jogosultságot igazoló okiratot vagy annak másolatát (szakorvosi igazolás, a családi pótlék folyósításáról szóló igazolás, ill. a rendszeres gyermekvédelmi támogatásról szóló határozat).

Az igénylőlapot az ingyenes tankönyvellátásra jogosultak át is vehetik az iskola titkárságán (hétfő-péntek 8.00-15.30-ig). A kitöltött igénylőlapot az igazolással együtt kérjük leadni 2014. jún. 5-ig az iskola titkárságán vagy legkésőbb a beiratkozáskor benyújtani.

 

Abban az esetben, ha a jogosultság még nem áll fenn, de a tankönyv megvásárlásának időpontjáig változás várható (pl. harmadik gyermek születik, orvosi kivizsgálás folyik, stb.), kérjük, töltsék ki az igénylőlapot, és jelezzék, hogy az igazolást mikor tudják bemutatni.

 

Amennyiben a tankönyvtámogatással kapcsolatosan további kérdése van, azt a 96-576-470-es telefonszámon teheti fel.

 

Mosonmagyaróvár, 2014. április 14.

 

Horváth Éva

igazgató

 

Letölthető: Igénylőlap ingyenes tankönyvtámogatáshoz

  1. B)a felsőbb évfolyamokon tanulók szüleinek

Tisztelt Szülők!

A diákok a tavaszi szünetre megkapták a tankönyvrendeléshez a megrendelő lapot. Kérjük azt kitölteni és aláírni. A megrendelő visszaérkezésének határideje: 2014. 04. 23.

Kérjük a határidő betartását.

Mosonmagyaróvár, 2014. április 15.

Köszönettel:

Stipkovits Anita és Menyhártné Sári Anita

tankönyvfelelősök

 
Felvételi jegyzék 2014/2015

 A felvételi jegyzék jobb megértéséhez szeretnénk segítséget adni néhány megjegyzéssel:

 1.A felvételi jegyzéken minden diák annyi tagozati listán szerepel, amennyire beadta a jelentkezését.

 2.A listán olyan tanulók is szerepelnek, akik első helyen nem a Mosonmagyaróvári Kossuth Lajos Gimnáziumba jelentkeztek.

 3.Habár a listán a diákok neve helyett a tanulói azonosító szerepel, az azonos eredményt elért tanulókat nevük szerinti ABC sorrendben tüntettük fel.

 4.A különböző iskolai és tagozati sorrendek még módosíthatók az általános iskolában (március 17-18-án). Fel lehet venni új tagozatokat is (de ebben az esetben az iskolánkkal előzőleg egyeztetni kell).

Csak azt a tanulót nem tudjuk felvenni, akinek a tanulói azonosítója mellett

„E” = elutasítás szerepel.

A felvételi eljárás fontosabb időpontjai:

2014.03.12. A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a felvételi jegyzéket.

2014.03.17-18. A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.

2014.03.24. A Felvételi Központ elektronikus formában megküldi a középfokú iskolának a hozzájuk jelentkezettek névsorát.

2014.04.03. A Felvételi Központ a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a felvételi jegyzékben közzétett névsort.

2014.04.08. A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi jegyzéket (rangsor, felvehető létszám, a biztosan fel nem veendők listája) megküldi a Felvételi Központnak.

2014.04.18. A Felvételi Központ egyezteti az elektronikusan és levélben érkezett igazgatói döntéseket, kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és a tanulói adatlapok egyeztetése alapján és elküldi azt a középfokú iskoláknak.

2014.04.25. A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak. 

A felvételi jegyzék ITT letölthető.

 
Diáknapok a Kossuth Lajos Gimnáziumban

Iskolánkban idén is megrendezésre került a Diáknapok, melynek témáját az Oscar-díj átadása és néhány jól ismert, nagy sikerű film adta. Ebben az évben négy osztály versenyzett a győzelemért, amit végül a 12. G osztály szerzett meg. A csapatok legfontosabb feladata most is egy kortes bemutatása volt, ez egy film újragondolásán alapult, amit más-más stílusban kellett előadniuk. Emellett még számos feladatot kellett teljesíteniük, például videoklip alapján táncot adtak elő, szellemi vetélkedőn vettek részt, volt activity, és egy természettudományos kísérletet is be kellett mutatniuk. Az eredményhirdetésre idén rendhagyó módon a Diákbálon került sor, a csapatok itt vehették át nyereményüket. Az első helyezett, témához illően, egy Oscar-díjat vehetett át, ezen kívül a zsűri döntése alapján jutalmazták a legjobb férfi szereplőt is, Bíró Martint, aki a videoklipben nyújtott „kiváló színészi munkájáért” szintén szobrot vehetett át.


Nagy Norbert

    10.BC


diaknapok 02diaknapok 2diaknapok 3diaknapok 4

diaknapok 5diaknapok 6diaknapok 7diaknapok1

 

 

Az eseményről a KLG Fotókör által készített képek a következő linkre kattintva tekinthetők meg: https://www.facebook.com/KlgFotokor

 
A közösségi szolgálat teljesítésének lehetséges helyszínei – a befogadó intézmények programismertetői

 Kedves Diákok!

 

Kérjük, hogy az alábbi összeállításból válasszátok ki azt a három helyszínt, amelyen a közösségi szolgálat erre a tanévre eső részét, azaz összesen 10-15 órát teljesítetek. Az intézmények 2014. március közepétől augusztus végéig adták meg a programjaikat, ahol számítanak rátok.

Közösségi Szolgálat - Összesített programismertető

Első helyen azt a befogadó intézményt adjátok meg, ahová a legszívesebben mennétek.

Választásotokat beszéljétek meg szüleitekkel és osztályfőnökötökkel is. A jelentkezési lapok kitöltésére osztályfőnöki órán lesz lehetőségetek, majd választásotokat szüleitek beleegyező aláírása véglegesíti. Az aláírt jelentkezési lapokat kérjük leadni az osztályfőnöknek 2014. február 28-ig.

Legkésőbb 2014. március 7-ig osztályfőnökötökön keresztül értesítést kaptok arról, hogy a három megadott helyszín közül hová tudtok menni.

Legyetek megértéssel, ha esetleg nem az 1. helyen megadott helyszínt hagyjuk jóvá, hiszen minden 2016-ban érettségizőnek teljesítenie kell a közösségi szolgálatot, s több mint 220-an vagytok érintettek az idei tanévtől. Minden helyszín olyan, ahol jól jön a segítség és ahol hasznos tevékenységet végezhettek.

 

A közösségi szolgálat szervezői

 
Tájékoztató a 2014/2015. tanév felvételi eljárást megelőző központi írásbeli felvételi vizsgákról

Időpontja: 2014. január 18. (szombat) 1000 óra

Fontos tudnivalók:

  1. A tanulóknak a vizsga megkezdése előtt 15 perccel kell megjelenni a Kossuth Lajos Gimnáziumban, ha a megküldött jelentkezési lapon az iskolánkat jelölte meg az írásbeli felvételi helyszínéül.
  2. A terembeosztás 2014. január 13-tól tekinthető meg az iskola honlapján. Erről külön postai értesítést nem küldünk.
  3. Minden felvételiző személyi azonossága igazolására hozzon magával valamilyen fényképes igazolványt.
  4. A dolgozatok megírásához tollra (minimum 2 db), esetleg körzőre, vonalzóra, ceruzára, radírra lesz szükség. Számológép nem használható!
  5. Az írásbeli vizsga menete: az első részben a magyar nyelvi feladatlapot oldják meg (45 perc) a tanulók, ezt követően 15 perc szünet lesz, majd a matematika feladatlap megoldása következik (45 perc).
  6. A kiértékelt feladatsorokat 2014. január 29-én (szerda) 800 és 1600 óra között lehet megtekinteni, és egyben az értékelő lapot átvenni iskolánkban. A dolgozatokat más, esetleg későbbi időpontban megnézni nem lehet. A hivatalos javítókulcstól eltérő értékelés esetén az értékelésre írásban észrevételt lehet tenni, és január 30-án, csütörtök 1600 óráig lehet az igazgatói irodában leadni.
  7. Aki a megjelölt napon nem tudja átvenni az értékelő lapot, az 2014. február 6-ig átveheti az iskola titkárságán (tanuló vagy szülő).
  8. Amennyiben a tanuló 2014. január 18-án neki fel nem róható ok miatt nem tud megjelenni a felvételi vizsgán, előzetes bejelentéssel és igazolással pótló írásbeli vizsgát tehet 2014. január 23-án (csütörtökön) 1400 órakor.

 

Az előző évek felvételi feladatai az alábbi linken érhetők el: www.oktatas.hu Köznevelés - Középfokú felvételi eljárás – Központi írásbeli feladatsorok, javítási útmutatók

 

Jó felkészülést kívánunk!

 

 
DSD-vizsga a 2013/14-es tanévben / DSD-Prüfung im Schuljahr 2013/14

pc180525 2013. dec. 3-án zajlott iskolánkban a nemzetközi német nyelvvizsga írásbeli fordulója, amely 3 részből állt: egy olvasásértési, egy  hallásértési és egy fogalmazási feladatból. 2013. december 18-án adtak számot tudásukról szóban a 12.BC osztály kéttannyelvűs  diákjai és 5 angol tagozatos diák is élt azzal a lehetőséggel, hogy iskolánk végzős tanulói a számukra otthonos környezetben  ingyenesen letehetik a nemzetközi felsőfokú német nyelvvizsgát.

 Am 3. Dezember 2013 fand die schriftliche DSD-Prüfung in unserer Schule sowie den anderen DSD-Schulen statt. Die Absolventen  des zweisprachigen Zweiges unserer Schule, Schüler der Klasse 12. B und fünf Schüler der Englischklasse haben an diesem Tag drei  Prüfungsteile absolviert: Leseverstehen, Hörverstehen und schriftliche Kommunikation. Die mündlichen Einzelprüfungen wurden am  18. Dezember 2013 durchgeführt.

Bővebben...
 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>

1. oldal / 11