A Mosonmagyaróvári Kossuth Lajos Gimnázium első nyílt napját 2014. október 15-én 16:30 órai kezdettel tartja. Gólyacsalogató nyílt napunkon a rövid igazgatói tájékoztatót a diákoknak és a szülőknek szervezett program követi. Ezen az egyes tagozatok (angol, német, matematika, természettudományos) játékos módon az érdeklődő diákok és szüleik bevonásával mutatkoznak be.

 

További két nyílt napunk időpontja: 2014. november 12.      10.00 óra (bemutató órák)

                                                                    2014. január 21.             14.00 órától (egyéni tanácsadás).


A 2014. november 12-i bemutató órák listája 2014. november 4-ig felkerül iskolánk honlapjára. Az órákon való részvételi szándékot a honlapunkon - www.kossuthmovar.hu -történő regisztrálással 2014. november 10-ig jelezheti minden kedves érdeklődő.

 

 
Út a tudományhoz P-UT-2013/2014-0041

Az alábbi csatolmányok tartalmazzák a dokumentációt.

 

 

https://drive.google.com/open?id=0B2mw1McaYkHzWGNJXzluSV9JTkU&

 
Tankönyvek átvétele ! 2014 - 2015

Kedves Diákunk! Kedves Szülők!

Tudnivalók a 2014/2015-ös tanév tankönyvcsomagjainak átvételével kapcsolatosan:

 

2014. augusztus 28. (csütörtök)

7. BC

a pontos időpontot a Gólyatábor első napján tudod meg

9. D

9. E

9. Ny

2014. augusztus 29.(péntek)

8:00-9:30

8. BC (TT)

9:30- 11:00

9. BC (HL)

11:00-12:30

10. BC (PL)

12:30-14:00

10. NY (M)

14:00-15:30

10. D (SL)

2014. szeptember 1.(hétfő)

2. óra

11. NY (AZ)

3. óra

11. BC (KÉ)

NAGYSZÜNET +4. óra

11. D (WE)

5. óra

12. G (BJ)

6. óra

12. A (PÉ)

2014. szeptember 2.(kedd)

1.óra

12. BC (FM)

2. óra

12. D (BA)

3. óra

12. E (TÉ)

4. óra

13. A (GY)

5. óra

13. G (DNÉ)

Aki banki átutalással teljesíti a befizetést, ne felejtse el a közlemény rovatban feltüntetni a befizető-azonosítót.

 

Aki tankönyvtámogatásra jogosult és a nyár folyamán lejárt az igazolása, a megújított igazolást a tankönyvek átvételekor kérjük leadni.

Aki pótvizsgát tesz, azoknak azt javasoljuk, hogy csak a pótvizsgát követően (sikeres vizsga esetén) adják fel a csekket. Sikertelen pótvizsga esetén jelezzék azt a tankönyvátadás helyszínén!

A tankönyvcsomagok átvételének helye: Olvasóterem

Bármilyen kérdés/probléma esetén keressen bennünket.

Kérjük az időpontok betartását a hatékony munka miatt.

Reklamáció és pótrendelés határideje: 2014. szeptember 5.

Köszönettel: Menyhártné Sári Anita és Stipkovits Anita

tankönyvfelelősök

 
Tanév eleji tudnivalók ! 2014 - 2015

 

Nappali tagozat

augusztus 25-én 8.00 órakor javító-, pótlóvizsga, különbözeti és osztályozó vizsga írásbeli

minden tárgyból

A javítóvizsga megkezdése előtt a bizonyítványt a titkárságon le kell adni.

 

augusztus 26-án 8.00 órakor javító-, pótlóvizsga, különbözeti és osztályozó vizsga szóbeli

minden tárgyból

 

augusztus 27-én Gólyatábor a kezdő osztályok részére

 

augusztus 28-án Gólyatábor a kezdő osztályok részére

 

szeptember 1. (Hétfő) 7.50-kor tanévnyitó ünnepély – első tanítási nap (Megjelenés ünnepi

öltözékben!)

 

A tankönyveket külön kiírás szerinti időpontban lehet átvenni. Az induló osztályok

tankönyveiket a gólyatábor ideje alatt vehetik át.

 

Felnőttoktatás


szeptember 6. 8 órakor tanévnyitó és első tanítási nap

Az elhalasztott év végi vizsgák és a javító vizsgák időpontjáról az érintett hallgatókat az

ITAK-on keresztül értesítjük.

 

 

 

 

Horváth Éva

intézményvezető

 
Felhívás

Tisztelt Szülők és Diákok!

Nyári ügyelet: minden szerdán 9 -12 óra között az első emeleti titkárságon.

Telefonszám: 0696/576-470

 
Tájékoztató a tankönyvellátásról a 2014/2015-ös tanévre

 

Tájékoztató a tankönyvellátásról a 2014/2015-ös tanévre

  1. A)a kezdő évfolyamokra felvett tanulók szülei részére

Tisztelt Szülők!

Az emberi erőforrások minisztere 17/2014.(III. 12.) EMMI rendelete alapján felmérést kell készítenünk a tanulói tankönyvtámogatásról a 2014/2015-ös tanévre vonatkozóan.

A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló törvény 4.§ (2) bekezdése alapján normatív kedvezményre (ingyenes tankönyvre) jogosult az a tanuló, aki

a)         tartósan beteg (szakorvos igazolja),

b)         a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrumzavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd (szakértői bizottság szakvélemény)

c)         három- vagy többgyermekes családban él,(családi pótlék folyósításáról szóló igazolás)

d)        nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult, (a tanuló nevére érkező támogatás igazolása)

e)         rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül (az erről szóló határozat).

 

Az igények bejelentése a kezdő évfolyamokon az igénylőlap kitöltésével és benyújtásával tehető meg, legkésőbb a beiratkozásig.

 

Normatív kedvezmény igénylése esetén az igénylőlap benyújtásával egyidejűleg be kell nyújtani a jogosultságot igazoló okiratot vagy annak másolatát (szakorvosi igazolás, a családi pótlék folyósításáról szóló igazolás, ill. a rendszeres gyermekvédelmi támogatásról szóló határozat).

Az igénylőlapot az ingyenes tankönyvellátásra jogosultak át is vehetik az iskola titkárságán (hétfő-péntek 8.00-15.30-ig). A kitöltött igénylőlapot az igazolással együtt kérjük leadni 2014. jún. 5-ig az iskola titkárságán vagy legkésőbb a beiratkozáskor benyújtani.

 

Abban az esetben, ha a jogosultság még nem áll fenn, de a tankönyv megvásárlásának időpontjáig változás várható (pl. harmadik gyermek születik, orvosi kivizsgálás folyik, stb.), kérjük, töltsék ki az igénylőlapot, és jelezzék, hogy az igazolást mikor tudják bemutatni.

 

Amennyiben a tankönyvtámogatással kapcsolatosan további kérdése van, azt a 96-576-470-es telefonszámon teheti fel.

 

Mosonmagyaróvár, 2014. április 14.

 

Horváth Éva

igazgató

 

Letölthető: Igénylőlap ingyenes tankönyvtámogatáshoz

  1. B)a felsőbb évfolyamokon tanulók szüleinek

Tisztelt Szülők!

A diákok a tavaszi szünetre megkapták a tankönyvrendeléshez a megrendelő lapot. Kérjük azt kitölteni és aláírni. A megrendelő visszaérkezésének határideje: 2014. 04. 23.

Kérjük a határidő betartását.

Mosonmagyaróvár, 2014. április 15.

Köszönettel:

Stipkovits Anita és Menyhártné Sári Anita

tankönyvfelelősök

 
Felvételi jegyzék 2014/2015

 A felvételi jegyzék jobb megértéséhez szeretnénk segítséget adni néhány megjegyzéssel:

 1.A felvételi jegyzéken minden diák annyi tagozati listán szerepel, amennyire beadta a jelentkezését.

 2.A listán olyan tanulók is szerepelnek, akik első helyen nem a Mosonmagyaróvári Kossuth Lajos Gimnáziumba jelentkeztek.

 3.Habár a listán a diákok neve helyett a tanulói azonosító szerepel, az azonos eredményt elért tanulókat nevük szerinti ABC sorrendben tüntettük fel.

 4.A különböző iskolai és tagozati sorrendek még módosíthatók az általános iskolában (március 17-18-án). Fel lehet venni új tagozatokat is (de ebben az esetben az iskolánkkal előzőleg egyeztetni kell).

Csak azt a tanulót nem tudjuk felvenni, akinek a tanulói azonosítója mellett

„E” = elutasítás szerepel.

A felvételi eljárás fontosabb időpontjai:

2014.03.12. A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a felvételi jegyzéket.

2014.03.17-18. A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.

2014.03.24. A Felvételi Központ elektronikus formában megküldi a középfokú iskolának a hozzájuk jelentkezettek névsorát.

2014.04.03. A Felvételi Központ a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a felvételi jegyzékben közzétett névsort.

2014.04.08. A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi jegyzéket (rangsor, felvehető létszám, a biztosan fel nem veendők listája) megküldi a Felvételi Központnak.

2014.04.18. A Felvételi Központ egyezteti az elektronikusan és levélben érkezett igazgatói döntéseket, kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és a tanulói adatlapok egyeztetése alapján és elküldi azt a középfokú iskoláknak.

2014.04.25. A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak. 

A felvételi jegyzék ITT letölthető.

 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>

1. oldal / 12