A diákok, a tanulóközösségek, valamint a diákkörök képviseletét az iskolai diákönkormányzat (IDB) látja el.

Szeptemberben megválasztjuk az osztály diákképviselőit, ill. az iskola diákvezetőségét. A diákönkormányzat munkáját  a nevelőtestület egyetértésével az intézményvezető által megbízott tanár segíti. 

Az iskolai diákönkormányzat szervezeti felépítése:

Minden osztály két fővel képviseli magát az IDB közgyűlésein. A delegált tanulók feladata, hogy tájékoztassák diáktársaikat a diákönkormányzat tevékenységéről, az aktuális feladatokról, képviseljék osztályuk érdekeit, véleményét.

Diákönkormányzati képviselők a 2020/21-es tanévben:

Az IDB elnöke: Novicz Liza 12.A osztály
Az IDB elnökhelyettese: Pék Panka 12.D osztály

A diákönkormányzatot segítő pedagógus: Kiss Ildikó

A tanév első közgyűlésén rendszerint megismerkedünk az IDB Szervezeti és Működési Szabályzatával, továbbá megbeszéljük az adott tanév munkatervét.  Az első tanítási napon minden új osztállyal megismertetjük az IDB tevékenységét.

A tanév során különböző programokat szervezünk a diákok részére, melyek elősegítik a közösség fejlesztését, az osztályok közötti jó viszony erősítését. A munkatervben meghatározott rendszeres programjaink ITT olvashatók.