Intézményünk a törvényi előírásoknak megfelelően a 2012/13-as tanévtől kezdődően szervezi az iskolai közösségi szolgálatot. Az érettségi vizsga megkezdésének feltétele az 50 óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. 


A közösségi szolgálattal kapcsolatos teendőkről, a folyamat menetéről a 9. osztályos tanulók szülői az adott tanév második félévének elején, szülői értekezleten kapnak tájékoztatást. Ezzel párhuzamosan a tanulók részére felkészítő órákat tartunk. Ezt követően jelentkeznek a diákok a közösségi szolgálatra, megjelölve az intézmény(eke)t, ahol teljesíteni szeretnék a feladatot. 

A tanulóknak a teljesített órákat a közösségi szolgálat nyilvántartására használt naplóban kell folyamatosan vezetniük és igazoltatniuk a fogadó szervezettel. A közösségi szolgálati naplók alapján az osztályfőnökök jegyzik be a teljesített órákat a tanuló bizonyítványába és tözslapjára minden év szeptember 30-ig. 

Iskolánknak az alábbi intézményekkel van élő együttműködési megállapodása. Diákjaink ezeken a helyeken teljesíthetik  az 50 órásközösségi szolgálatot.


Együttműködő partnereink


Szülői tájékoztató levél


Közösségi szolgálatra jelentkezési lap